facebook sigla Liceului

Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" - Braşov    Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" din Braşov, este o şcoală cu o tradiţie de peste 60 de ani în oraşul nostru. Situată în inima Braşovului, la poalele dealului "CETĂŢUIA", clădirea care adăposteşte astăzi Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea", de pe strada Colonel Ion Buzoianu, nr.1, datează încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, din anul 1834.


    În cadrul liceului nostru îşi desfăşoară activitatea cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională la toate disciplinele (cultură generală şi specialitate).

Viziunea şcolii
   Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" prin specificul său vocaţional, unic în judeţul Braşov, pledează pentru educaţia muzicală ca factor de maximă importanţă în clădirea personalităţii umane.
   Cu o vechime de peste 60 de ani liceul duce mai departe crezul ctitorilor săi de a forma artişti şi oameni de cultură.
   Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov asigură o pregătire de performanţă tinerilor cu vocaţie muzicală şi artistică în spiritul secolului XXI, păstrând valorile nepreţuite ale culturii şi civilizaţiei tradiţionale româneşti şi europene.

    Studiul muzicii reprezintă preocuparea principală a elevilor noştri, aceasta reflectându-se în participările la concursurile şcolare, festivaluri şi concerte susţinute cu diverse ocazii, toate acestea aducând prestigiu liceului nostru atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

   Misiunea unităţii noastre de învăţământ este de a oferi climatul educaţional optim pentru dezvoltarea armonioasă a capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective, a abilităţilor practice şi a potenţialului muzical nativ al elevilor.

   Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov se doreşte a fi locul unde dragostea pentru muzică este la ea acasă.