facebook sigla Liceului

Asociaţia de părinţi "PRO MUSICA"

Act constitutiv al Asociaţiei de părinţi "PRO MUSICA - Tudor Ciortea" - Braşov
Act constitutiv

Statutul Asociaţiei de părinţi "PRO MUSICA - Tudor Ciortea" - Braşov
Statutul asociaţiei

Cerere de înscriere în asociaţie
Cerere

Declaraţia 230: cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual.
Declaraţie

Contract