facebook

CATEDRA DE SUFLĂTORI, PERCUŢIE, INSTRUMENTE POPULARE
organizează:


CONCURSUL INTERNAŢIONAL
de
INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ

AULODIA 2022
ediţia a XIII -a
07 - 08 mai 2022      Organizat în cadrul Liceului Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov, instituţie de educaţie şi cultură de tradiţie, de peste şapte decenii de activitate, Concursul Internaţional de Interpretare "AULODIA", doreşte să reitereze în actualitate, efervescenţa muzicală a GRECIEI ANTICE care cultiva studiul instrumentului vremii: AULOS-ul.
      Această activitate se adresează tuturor elevilor care studiază instrumente contemporane de suflat, percuţie şi instrumente populare din liceul nostru, invitând de asemenea să participe şi elevi de la Licee cu profil muzical din ţară.
      CONCURSUL va prilejui o trecere în revistă a potenţialului artistic, pe acest segment, un util schimb de experienţă, dar şi o "confruntare sonoră interpretativă". Se doreşte de asemenea, ca acest Concurs să devină o veritabilă rampă de lansare a elevilor talentaţi către publicul şi presa braşoveană şi nu numai.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

      ÎNSCRIEREA se face numai pe baza fişei de înscriere online. Fişele participanţilor vor fi completate până în data de 22 aprilie 2022.

      ! ATENŢIE
      Concurenţii care vor participa la concurs la alte instrumente decât cele studiate şi aprobate printr-o programă şcolară în vigoare, nu pot fi jurizaţi, dar vor primi diplomă de participare.


      ÎNSCRIEREA se va face doar online, până în data de 22 aprilie 2022, folosind link-urile de înscriere online, respectiv pentru instrumente şi muzică de cameră, care să conţină următoarele:

            - fişa de înscriere;
            - copie certificat de naştere/B.I./C.I.;
            - partitura generală şi ştima repertoriului în format PDF;
            - COPIE după DOVADA PLĂŢII.
        Taxa de participare sub formă de donaţie în valoare de 70 RON, va fi virată în contul Asociaţiei de Părinţi "Pro Musica" RO15CECEBV0630RON0843584, CUI 30134772

      Nu se asigură corepetiţie.
      Ordinea intrării în concurs şi programul de desfăşurare vor fi afişate pe site, până în data de 29 aprilie 2022.
      Concurenţii vor avea în concurs o ţinută vestimentară adecvată.
      Rezultatele vor fi afişate pe site, în data de 08 MAI 2022.      FIŞE DE ÎNSCRIERE ONLINE:
      Formular înscriere - Instrumente!
      Formular înscriere - Muzică de cameră!


      REGULAMENT CONCURS: Regulamentul de înscriere la concurs sub formă de pliant!

REGULAMENT

TIPURI DE INSTRUMENTE:
      flaut, oboi, fagot, clarinet, saxofon, trompetă, corn, trombon, tubă, blockflote , instrumente de percuţie, nai, fluier, taragot, acordeon, ţambal, cobză şi grupuri instrumentale camerale, cât şi grupuri instrumentale ad-hoc care studiază instrumentele sus menţionate; grupurile camerale pot fi alcatuite din elevi, studenti sau mixte (elevi si studenti), NU profesori!

REPERTORIU:
      2 lucrări muzicale din literatura cultă şi/sau din folclorul românesc (suite instrumentale), contrastante ca gen, stil şi caracter. La concert şi sonată se acceptă părţi, la folclor pot fi interpretate suite instrumentale (în limita minutajului impus), iar la percuţie, o lucrare va fi interpretată la marimbă, iar a doua va fi pentru mai multe instrumente de percuţie, cu partitură.

TIMPI DE EVOLUŢIE: solişti instrumentişti

      - Clasele II, III, IV, V, VI - maxim 7 minute,
      - Clasele VII, VIII - maxim 15 minute,
      - Clasele IX, X - maxim 20 minute,
      - Clasele XI, XII - maxim 25 minute;
      - Studenti- maxim 30 minute;
      - Grupurile instrumentale - gimnaziu - max. 15 min.
      - Grupurile instrumentale - liceu/studenti - max. 20 min.


JURIUL:
      Juriul va avea în componenţă profesori de prestigiu din cadrul Liceelor de Muzică participante, precum şi din Universităţile de Muzică din ţară şi străinătate.
      Juriul va evalua corectitudinea execuţiei partiturii, interpretarea, ţinuta scenică şi comunicarea, în cadrul fiecărei categorii de concurs şi pe instrument.PREMII:


      Acordarea premiilor se va face pe instrumente şi pe clase
      Diplome cu Premiul I, II, III şi Menţiuni pentru fiecare instrument/ grup instrumental şi clasă.
      - Diplome de Participare tuturor participanţilor neclasificaţi la premiere.
      - Diplome de Onoare profesorilor îndrumători şi profesorilor acompaniatori.


PROGRAMARI CONCURS:


    - programare blockflote si flaut
    - programare oboi si fagot
    - programare clarinet si saxofon
    - programare alamuri
    - programare percutie si muzica de camera
    - programare instrumente populare I
    - programare instrumente populare II
REZULTATE CONCURS:


NOU!
      - rezultate blockflote si flaut
      - rezultate oboi si fagot
      - rezultate clarinet
      - rezultate trompeta, corn, trombon
      - rezultate percutie si muzica de camera
      - rezultate instrumente populareMulţumim de participare!
     Persoană de contact: MIHAELA MANCIU, email: mihamanciu@yahoo.com