facebook sigla Liceului

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţi

Coordonator:

Reprezentanţii Consiliului Profesoral:

Delegaţii Consiliului Reprezentativ al Părinţiilor:

Reprezentantul Sindicatului:

Delegatul Consiliului Elevilor: